ZAJÍMAVOSTI

MUZEUM  FRANTIŠKA  KŘIŽÍKA

je významnou památkou na průkopníka české elektrotechniky („českého Edisona„), vynálezce a podnikatele. V tomto domku, který byl rekonstruovánv roce 1957, se František Křižík narodil dne 8. 7. 1847. Matka Marie, rozená Bohunková, pocházela z Plánice, otec Václav Křižík se sem přiženil z nedalekého Nicova.

KŘIŽÍKOVA  CESTA

vedoucí hustým smíšeným lesem s převahou buků a smrků přírodním parkem Kakov – Plánický hřeben, přímo nad Bližanovami se skalním útvarem „Velký kámen“ směřující k Nepomuku.

Poutní kostel Narození Panny Marie v Nicově

Obec Nicov, založená někdy ve 14. století, se nachází v okrese Klatovy asi 2 km východně od Plánice. Nepomucký cisterciácký klášter tu nechal postavit farní kostel, který však byl i s celou vsí v době husitských válek zničen. KostelŠternberkové nechali kostel opravit a opatřit pro něj dřevěnou milostnou sošku Panny Marie s Ježíškem.

ZÁMEK ZELENÁ HORA

ačkoliv historie zámku je velmi zajímavá, do podvědomí všech Čechů se Zelená Hora zapsala jako místo, kde se odehrává nejznámější román Miloslava Švandrlíka Černí baroni. V letech 1951 – 1957 byla zelená Hora skutečným působištěm PTP, dnes zámek patří blízké obci Klášter.