HRADY A ZÁMKY

HRAD  RÁBÍ

 

je králem mezi hrady jihozápadních Čech, drží titul největší hradní zříceniny v Čechách. Je místem, kde při husitském obléhání přišel v roce 1421 o druhé oko slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.

 ZÁMEK  ŽINKOVY

Zámek, zrcadlící se na hladině rybníka Labuť u obce Žinkovy vypadá jako vystřižený z pohádky. V současné době je v rekonstrukci, za návštěvu ovšem stojí okolní park.

ZÁMEK  KOZEL

 

Kozel je jedním z nejnavštěvovanějších památkových objektů v západních Čechách. Nezvyklé pojmenování zámku mnohé překvapí.

Za svůj název vděčí podle pověsti starému pohanskému zvyku Slovanů.

Právě v těchto místech naši prapředkové obětovali v době rovnodennosti na usmíření bohů a v naději na dobrou úrodu kozla.
Stačí zajet si jen pár kilometrů na jih od Plzně, nedaleko od obce Šťáhlavy.

Jedná se o klasicistní lovecký zámek postavený na konci 18. stol. pod vedením Václava Haberditze. Čtyřkřídlá budova kolem obdélníkového nádvoří byla podle návrhu Ignáce Palliardiho doplněna o dvě dvojice staveb.

 HRAD  ŠVIHOV

Hrad Švihov nechal zbudovat na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších mužů rodu Rýzmberků.

Hrad s důmyslným opevňovacím vodním systémem bylo důstojné a půvabné středověké sídlo. Návštěvní okruh představuje historický a stavební vývoj Švihova s reprezentačními sály, kaplí a zbrojnící, Je zde i okruh kuchyně.

Zajímavostí je, že hrad nebyl nikdy při obléhání dobyt.