Chateau Žinkovy

zámek, zrcadlící se na hladině rybníka Labuť u obce Žinkovy vypadá jako vystřižený z pohádky. V současné době je v rekonstrukci, za návštěvu ovšem stojí okolní park.

Chateau Kozel

Klasicistní lovecký zámek postavený na konci 18. stol. pod vedením Václava Haberditze. Čtyřkřídlá budova kolem obdéníkového nádvoří byla podle návrhu Ignáce Palliardiho doplněna o dvě dvojice staveb.

Hrad Rabí

je králem mezi hrady jihozápadních Čech, drží titul největší hradní zříceniny v Čechách. Je místem, kde při husitském obléhání přišel v roce 1421 o druhé oko slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.

Hrad Švihov

s důmyslným opevňovacím vodním systémem bylo důstojné a půvabné středověké sídlo. Návštěvní okruh představuje historický a stavební vývoj Švihova s reprez. sály, kaplí a zbrojnící, okruh kuchyně.